Anmälningar

Anmälningar tar emot under våren 2017.

Konferenspris

Ta gärna kontakt

Mitt i naturen!

Finlands Svenska Idrott rf
Nokiavägen 2-4, 00510 Helsingfors

Eva-Lotta Backman-Winquist tfn 050 5249624 eller 09 70102250 eller e-post eva-lotta(at)idrott.fi

Utomhuskonferensen Mitt i naturen 2017


2017 kommer Mitt i naturen att vara en del av det internationella stor evenemanget för lärande utomhus, som är en del av festligheterna kring Finland 100 år.

Evenemaget arrangeras i Åbo 5-6.6.2017